WOD-INSTAL
43-200 Pszczyna
ul. Żeglarska 6/1

Nasze realizacje

W ciągu 9-letniej działalności zrealizowano wiele inwestycji , głównie na terenie naszego powiatu.

INWESTYCJE ZREALIZOWANE
 • Kanalizacja deszczowa wraz z odwodnienim budynku Domu Dziecka w Pszczynie
 • Sieci kanalizacji sanitarnej , deszczowej oraz wodociągu I-G Logistic Inter-Grabex Pszczyna ul. Bielska
 • Budowa wodociągu dla realizowanego osiedla domów w Goczałkowicach przy ul Grzebłowiec.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Przychodnia DIAMENT Tychy ul. Hierowskiego.
 • Budowa wodociągu , kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków - Ośrodek Sportów Wodnych w Łące.
 • Przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej wraz z zabudową przepompowni ścieków - Pokazowa Zagroda Żubrów w Pszczynie.
 • Kanalizacja sanitarna wraz z budową wodociągu - Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Pszczynie.
 • Kanalizacja sanitarna ,deszczowa i technologiczna - Zakład Żywiec Zdrój w Jeleśni.
 • Drenaż wraz z odprowadzeniem wód deszczowych - Zespół Szkół Ekonomicznych w Pszczynie.
 • Kanalizacja deszczowa - Ośrodek Zdrowia Pszczyna ul. Dworcowa . ( Obecnie Powiatowy Urząd Pracy).
 • Budowa wodociągu Dla Kaufland Polska w Pszczynie.
 • Budowa wodociągu dla Tesco w Knurowie.